سیاست حفظ حریم خصوصی

"گروه آرتان" همواره احترام زیادی برای حریم خصوصی‌ کاربران و امنیت آن ها قائل میباشد. ما این مسئولیت را در اولویت خود قرار داده تا امنیت حریم خصوصی کاربران خود را همواره ارتقا دهیم. اصول زیر همیشه در دستور اولیه کار و اصول اخلاقی ما خواهد بود.

احترام به کاربر و حفظ حریم خصوصی: ما خود را موظف میدانیم تا هنگامی که کاربر از خدمات ما بهره مند میشود از داده ها و اطلاعات وی به درستی استفاده کرده و از آن محافظت نماییم. چرا که این امر از اصولی اخلاقی درجه یک "گروه آرتان" است.

شفافیت در جمع‌آوری اطلاعات: برای کمک به کاربران خود در زمینه نحوه بهره مندی از خدمات "گروه آرتان" ، می‌کوشیم تا با شفافیت تمام، داده های جمع آوری شده و چگونگی آن را ارائه دهیم.

بکارگیری فناوری‌های امنیتی: تکریم حریم خصوصی کاربر به مفهوم حفاظت از اطلاعات ارائه شده وی میباشد. "گروه آرتان" همواره در تلاش است خدمات خود را با استفاده از قدرتمندترین زیرساخت های امنیتی ممکن ارائه دهد.

عدم فروش داده های کاربران: "گروه آرتان" با استفاده از اطلاعات کاربران خود تلاش در ارتقای خدمات خود دارد. این اطلاعات صرفاً به منظور ارائه خدمات مرتبط تر و با کیفیت تر از سوی "گروه آرتان" مورد استفاده قرار خواهد گرفت و تحت هیچ شرایطی به هیچ شخص و سازمان دیگر فروخته و واگذار نخواهد شد، هرگز و به هیچکس.

"گروه آرتان" از پیشنهادات کاربران به منظور ارتقای امنیت داده های آن ها استقبال خواهد کرد. با ما در تماس باشید!